flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
EDIT:您专业的翻译伙伴
edit@edit.fr
Facebook Facebook
公众假期和庆祝活动在整个世界

奥地利 (克恩顿州) - 全球公共假期 - 1970-2070

link

1970 年至 2070 年全球公共假期的完整日历(和银行停业日) for 奥地利 (克恩顿州)
周末:周六&星期日
名称 Date
寒假(开始)星期四 2月 8, 2018除以上银行休业日之外的学校假期(可能随行政区不同而异)  
view more
寒假(结束)星期日 2月 18, 2018除以上银行休业日之外的学校假期(可能随行政区不同而异)  
view more

寒假(开始) -
星期五 2月 8, 2019

学校假期(请仔细检查) :


寒假(结束) -
星期一 2月 18, 2019

学校假期(请仔细检查) :